Rapoarte de aplicare a Legii 52/2003

 • Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 In Anul 2018 Vizualizare
 • HCL nr. 44 din 22.03.2019 si adresa ANAF privind sume defalcate din TVA Vizualizare
 • Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Ostra pentru anul 2017: click aici
 • Anexa conform art. 33 din Legea 153 din 2017 privind salariile de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra incepand cu data de 01.01.2018: click aici
 • Transparenta venituri salariale – salariile de baza pentru personalul din cadrul Primariei Comunei Ostra incepand cu data de 01.07.2017: click aici
 • Adresa privind rapoartele de evaluare a implementării Legilor nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aferente anului 2015: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2015: click aici
 • Raport  de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 /2001 in anul 2015 – Ostra: click aici
 • Raportare lunara elaborare acte administrative in anul 2015: click aici
 • Adresa nr. 440 / 30.01.2015 privind înaintarea unui exemplar din Rapoartele de evaluare a implementării Legilor nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aferente anului 2014: click aici
 • Anexa nr.1 anunt concurs ocupare functii publice vacante: click aici
 • Anexa nr.2 atributii post stare civila si evid persoanelor: click aici
 • Anexa nr.3 formular inscriere concurs BT: descarca documente in format .pdf si .docx
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2014: click aici
 • Raport  de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 /2001 in anul 2014 – Ostra: click aici
 • Raportare lunara elaborare acte administrative in anul 2014: click aici 
 • Raport  de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 – 2001 in anul 2013 – Ostra: click aici
 • Raport de evaluare Lege 52 in anul 2013 – Ostra: click aici
 • Raport  de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 – 2001 in anul 2012 – Ostra: click aici
 • Raport de evaluare Lege 52 in anul 2012 – Ostra: click aici
 • Raport  de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 – 2001 in anul 2011 – Ostra: click aici
 • Raport de evaluare Lege 52 in anul 2011 – Ostra: click aici
 • Raport de evaluare a implemetarii  Legii nr. 544 – 2001 in anul 2010 – Ostra: click aici
 • Raport de evaluare Lege 52 in anul 2010 – Ostra: click aici
 • Mai jos puteti descarca situatii elaborate ale actelor administrative din luna octombrie a anului 2009 pana in martie 2011
  RaportaredeTransparentaDecizionala2009-2011 Vizualizare