Informatii de mediu

  • Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judetul Suceava – revizia 2021 (Adaugat la data 20.07.2021) Vizualizare