Masuri preventive

– Ostra HCL 31 din 30.06.2020 aprobarea Planului Local pentru asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare gestionarii situaliilor de urgenta pe anul 2020 Vizualizare