Regulament de organizare si functionare

  • HCL nr. 17 din 07.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului com Ostra  Vizualizare
  • HCL nr. 51 din 29.08.2017 – aprobare regulament organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Com Ostra Vizualizare