Planul de pregatire

  • Hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2011 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava: click aici
  • Regulament de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Ostra (conform prevederilor OMAI nr. 718/30.06.2005, completat si modificat de O.M.I.R.A. nr. 195/20.04.2007): click aici