Achizitii publice

 • Invitație nr. 1601 din 12.04.2024 de depunere oferta pentru dotare echipament sportiv Vizualizare
 • Invitație nr. 1599 din 12.04.2024 de depunere oferta pentru dotare materiale didactice Vizualizare
  • Anexă centralizator financiar materiale didactice Vizualizare si Anexă – Specificatii Materiale Didactice Vizualizare
 • Invitatie nr. 1112 din 13.03.2024 depunere oferta pentru dotarea cu mobilier scolar aferent proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din com. Ostra,, Vizualizare
 • Invitație nr. 1031 din 06.03.2024 de depunere oferta pentru dotare echipament sportiv Vizualizare
  • Anexă – specificații tehnice – materiale sportive Vizualizare si Centralizator echipamente sportive Vizualizare
 • Invitație nr. 1029 din 06.03.2024 de depunere oferta pentru dotare mobilier școlar Vizualizare
  • Anexă – specificații tehnice – mobilier școlar Vizualizare si Centralizator mobilier școlar Vizualizare
 • Invitație nr. 1027 din 06.03.2024 de depunere oferta pentru dotare materiale didactice Vizualizare
  • Anexă – Specificații tehnice – materiale didactice Vizualizare si Centralizator materiale didactice Vizualizare
„Cumparare directa” – Documentatie servicii de salubrizare 2019 Solicitare prezentare oferta nr. 3678  din 22.08.2019 
„Cumparare directa” – Documentatie servicii de salubrizare 2018 Solicitare prezentare oferta nr. 3011 din 28.06.2017 SI CAIET DE SARCINI : click aici
„Cumparare directa” – Furnizare aparatura electronica INVITATIE nr. 108 din 07.03.2017 SI CAIET DE SARCINI 
Comuna Ostra, intentioneaza sa achizitioneze prin „Cumparare directa” in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, contractul privind LOT 3 – Furnizare aparatura electronica în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural comuna Ostra, județul Suceava, submăsura 7.6”: click aici
„Cumparare directa” – Furnizare scaune INVITATIE nr. 97 din 28.02.2017 SI CAIET DE SARCINI – Comuna Ostra, intentioneaza sa achizitioneze prin „Cumparare directa” in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, contractul privind LOT 2 – Furnizare scaune în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural comuna Ostra, județul Suceava, submăsura 7.6”: click aici
 
ANUNT  PUBLIC Ca urmare a solicitarilor de clarificari aferente dotărilor în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural comuna Ostra, județul Suceava, submăsura 7.6”, va transmitem raspunsurile, asa cum au fost formulate de proiectant: Pentru a vizualiza raspunsul apasati aici sau aici sau aici. Dotari lot 1 furnizare mobilier,  Dotari lot 2 furnizare scaune, Dotari lot 3 furnizare electronicePlan parter.
Raspuns Nr. 50 din 03.02.2017 privind clarificari aferente dotărilor în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural comuna Ostra, județul Suceava, submăsura 7.6”, va transmitem raspunsurile, asa cum au fost formulate de proiectant: click aici

Anunt amenajament Comuna Ostra judetul Suceava titular al planului ,,Amenajament Silvic al Fondului Forestier, proprietate privata al comunei Ostra, judetul Suceava” anunta publicul interesat ca in Comitetul Special Constituit intrunit in data de 29.03.2013 s-a luat decizia ca planul sa fie supus adoptarii, fara evaluare de mediu, prin procedura simplificata fara aviz de mediu. Informatiile si observatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate si primate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str.Bistriteei nr.1 A in termen de 10 zile.

ANUNT  PUBLIC  Primaria comunei Ostra, titular al proiectului ,,Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privata a comunei Ostra” din localitatea Ostra, judetul Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere  a avizului  de mediu pentru proiectul mai sus mentionat. Informatiile si observatiile privind potentialul impact asupra mediului, al proiectului propus pot fi consultate si primite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A, fax 0230 514059.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu Primaria comunei Ostra, localitatea Ostra, judetul Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea colectare si epurare ape uzate in localitatea Ostra, strada Principala nr.42. Observatiile si contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A, fax 0230 514059, pana la data de 18.04.2013