Resurse locale

Economia locală a fost dezvoltată odată cu amploarea pe care a luat-o mineritul în zonă: exploatarea minereului radioactiv, a baritinei, precum şi prepararea mecano-chimică a concentratului neferos. Sistarea activităţilor miniere a determinat o stagnare a activităţilor industriale, inclusiv a celor colaterale mineritului. Alte activităţi importante în această comună sunt cele legate de creşterea animalelor şi exploatarea forestieră.Agricultura este reprezentată prin prelucrarea unei suprafeţe agricole de 1.026 ha, din care: suprafaţă arabilă 68 ha, păşuni 446 ha, fâneţe 513 ha. Pădurile şi terenurile cu o vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 8.773 ha. 

Pe teritoriul comunei Ostra există importante resurse care pot fi atrase în circuitul productiv şi anume: zăcăminte naturale de minereuri complexe (cupru, zinc, plumb), baritină şi lemn. Forţa de muncă specializată disponibilizată din sectorul minier, cadrul natural deosebit, alături de ospitalitatea tradiţională bucovineană şi arhitectura gospodăriilor din zonă, se recomandă ca elemente de atractivitate pentru investitori.Sistarea activităţilor miniere au contribuit ca pe teritoriul localităţii să existe active şi capacităţi de producţie disponibile, cu toate ultilităţile necesare. Reprofilarea acestora spre alte activităţi solicitate (crearea unor depozite, realizarea unor mici ateliere meşteşugăreşti, a unor ateliere de confecţionat mic mobilier din lem) ar reprezenta o valorificare profitabilă a acestor spaţii.

Activitaţi specifice zonei

– Silvicultură;
– Exploatare forestieră;
– Agricultură;
– Creşterea animalelor;

Activitaţi economice principale

– Minerit: exploatarea minereului radioactiv, a baritinei, precum şi prepararea mecano-chimică a concentratului neferos, însă sistarea activităţilor miniere a determinat o stagnare a activităţilor industriale.
– Industria de prelucrarea a lemnului;