Evidența persoanelor

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OSTRA

Este situat în comuna Ostra, strada Stefan cel Mare, nr. 2, judeţul Suceava şi are următorul

    PROGRAM DE RELAȚII CU PUBLICUL

Luni – Joi                                                               Vineri
08:00 – 12:00 – primire documente                      08:00 – 12:00 – primire documente
13:00 – 15:00 – eliberare acte                               12:00 – 13:00 – eliberare acte

 • HCL nr. 18 din 24.03.2022 privind inființarea si organizarea serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Ostra Vizualizare
 1. Programul de lucru S.P.C.L.E.P Ostra 2023 (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 2. Evidența persoanelor. ANUNT IMPORTANT pentru cetățeni – E bine de știut! (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 3. Informații circulație documente în U.E (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 4. Contravaloarea actelor de identitate (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 5. Dovada adresei de domiciliu (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 6. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 7. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 8. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 9. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 10. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 11. Eliberarea cărții de identitate provizorii (CIP) (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 12. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 13. Eliberarea actului de identitate la dobândirea cetățeniei române (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 14. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 15. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant) (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 16. Contravenții evidența persoanelor (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare
 17. Model cereri (Adaugat la data 05.10.2023) Vizualizare