Consiliul Local

  • Proces verbal din 25.06.2016 – privind prima sedinta a comisiei de  validare a C.L. Ostra: click aici
  • HCL 39 din 25.06.2016 – privind constituirea  comisiilor de specialitate: click aici
  • HCL 38 din 25.06.2016 – privind alegerea viceprimarului Consiliului Local: click aici
  • HCL 37 din 25.06.2016 – privind alegerea presedintelui de  sedinta: click aici
  • HCL 36 din 25.06.2016 – privind constituirea Consiliului Local: click aici
  • HCL 35 din 25.06.2016 – privind validarea mandatelor consilierilor: click aici
  • HCL 34 din 25.06.2016 – privind alegerea membrilor comisiei  de validare mandatele consilierilor: click aici

Componenţa consiliului local pe comisii de specialitate:

Nr. crt. Denumirea comisiei de specialitateNumele şi prenumele consilier local/viceprimarApartenenţa politică
1Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finanţe administararea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunala protecţia mediului şi turismRotariu Neculai /consilier local Ailenei Diana /consilier local Iacob Petru /consilier local Maxim Constantin /consilier local Robaniuc Ilie /consilier localUNPR PDL PSD PNL PSD
2Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie muncă şi protecţie socială, activitaţi social -culturale, culte, protecţie copii Robaniuc Viorica / viceprimar Moroşan Gheorghe /consilier local Coperza Viorica / consilier localPSD PDL PDL
3 Comisia pentru administraţie publică locală , juridică şi de disciplină , apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilorCovatari Ionel / consilier local Nastiuc Maria Cristina /consilier local Păduraru Lucian Constantin /cons. loc Coperza Grigore / consilier local Dorneanu Dinu / consilier localPNL PNL PNL PDL PPDD

Mai jos puteti descarca:

P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi  data  de 28.06.2012  cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire  a Consiliului local al comunei Ostra , judetul Suceava: click aici 

Componenţa consiliului local pe comisii de specialitate – Macheta la adr. nr 9397 : click aici

Componenta Consiliului Local 2008 – 2012:

 Iancu Viorel 

 Morosan Gheorghe 

 Socol Vasile 

 Covatar Constantin 

 Timu Dumitru 

 Masichevici Niculai 

 Iacob Petru 

 Maxim Constantin 

 Smarandeanu Dumitru 

 Oros Ioan 

 Coperza Vasile 

 Manaila Nastase 

 Ailenei Diana Lacramioara 

Mai jos puteti descarca Procesul verbal de constituire a Consiliului Local al Comunei Ostra si procesele verbale ale sedintelor ordinare ale acestuia pe perioada 2008-2011

HOTARARI CL 2011 Vizualizare
HOTARARI CL 2012 Vizualizare
Proces Verbal de Constituirea Consiliului Local Ostra Vizualizare
Procesele Verbale ale sedintelor ordinare a Consiliului Local 2008-2011 Vizualizare
HOTARARE CONSTITUIRE CL Vizualizare
HOTARARE VALIDARE CONSILIERI Vizualizare