Proiecte Investitionale

 • HCL nr. 54 din 14.11.2022 privind aprobarea contractarii de sevicii de topografie pt actualizarea unor studii topografice in vederea realizarii obietivului de investitie Modernizare infrastrucura rutiera Vizualizare
 • HCL nr. 51 din 24.10.2022 privind aprobarea realizarii din bugetul local al com Ostra a unor obiective de investitie si a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
 • HCL nr. 36 din 29.07.2022 privind demarea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare, consultanta pt obiectivul de investitie ,,Modernizare infrastructura rutiera in com Ostra Vizualizare
 • HCL nr. 17 din 24.03.2022 privind aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului General estimativ a obiectivului de investitii ,,Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale Vizualizare
 • HCL nr. 12 din 16.03.2022 privind aprobarea inceperii investitiei ,,Dezvoltarea sistemului de managemant local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Ostra Vizualizare
 • HCL nr. 7 din 31.01.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale si temei de Proiectae in vederea elaborarii doc tehnico-economice, pt obiectivul de investitie eficientizarea Energetica a Gradinitei  Vizualizare
 • HCL nr. 41 din 29.09.2021 aprobarea cererii de finantarea devizului general estimativ aferent proiectului Modernizare infrastructura rutiera in comuna Ostra, jud Suceava Vizualizare
 • Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deseurilor municipale în Judetul Suceava Revizia 2021 Contract de servicii: Nr. 13936 / 23 / 09.08.2012 Asistenţă Tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente Proiectului PROIECT: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava COD: CCI 2009RO161PR046 SMIS – CSNR 20022 BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA (Adaugat la data 15.09.2021) Vizualizare
 • HCL nr. 39 din 08.09.2021 aprobare studiu de fezabilitate, deviz general actualizat si indicatori tehnico-economici aferenti proiectului ,, Modernizare infrastructura rutiera” Vizualizare
 • HCL nr. 30 din 30.06.2021 privind demararea procedurii de achizitie – studiu de fezabilitate si doc pt obtinerea acordurilor si avizelor pt obiectivul de investitie – Extinderea Vizualizare
 • HCL nr. 23 din 28.05.2021 privind aprobarea investitiei Parcului Fotovoltaic in Comuna Ostra Jud Suceava Vizualizare
 • Ostra HCL 24 din 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici obiectiv de investitie Realizare trotuare adiacente Vizualizare
 • privind HCL nr. 2 din 21.01.2019 privind aprobare indicatori tehnico- economici la obiectivul de investitii eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale Ostra Vizualizare
PROIECTE INVESTIŢIONALE 2012 – 2016 

FINANTARE :

 • FONDURI EUROPENE
 • BUGET DE STAT
 • BUGET LOCAL – sustine cheltuielile neeligibile pentru proiectele europene – Cote ISC, Taxe autorizatii, Verificare proiecte

1. ,,Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2010 comuna Ostra, judetul Suceava,,Contract de finantare nerambursabila

Nr. C 322D 011113500018 din 06.04.2012 semnat de catre comuna Ostra cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Investitie care a vizat:

· DC 96A KM 0+000+350 IN LUNGIME DE 1350m cu platform de 5 ml din care parte carosabila de 4m si acostament de 2x050n
· DC 96B KM 0+000-0+850 IN LUNGIME DE 850m, cu platform de 5 m din care parte carosabila de 4m si acostament de 2x050m.

Lungimea totala a drumurilor este de 2,200 km. Investitia a fost demarata la semnarea contractului de finantare. In 2012 cu continuare in 2013 si finalizata la data de 14.10.2014

Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2010

2. ,, Amenajare teren sport, renovare sediu primarie, parcare centru civic,,

La data de 03.09.2014 comuna Ostra semnează un contract de finanţare nerambursabilă nr. C 413322011213563715/ 03.09.2014 cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru acest proiect.

Proiectul a fost finalizat la data de 09.07.2015

OBIECTIVE REALIZATE DIN BUGET LOCAL 2012 -2016 


1. ÎNTREŢINERE DRUMURI COMUNALE ŞI VICINALE
– Grădina de vară – uliţă Titi
– Uliţă Babătă
– Uliţă Dodicu – Băişescu
– Ulită Tinofi – Băişescu
– Uliţă Ion a Virii – Băişescu
– Uliţă Chicirca – Băişescu
– Uliţă Paparus – Băişescu
– Uliţă Ţarină – Băişescu

2. REABILITARE PODURI COMUNALE
– Pod Rusu Viluc
– Pod Răcilă Toader
– Pod Grigoraş C-tin a lui Leon

3. REPARAŢII PUNŢI COMUNALE
– Punte Răcilă Arcadie
– Punte Niga Ifrim
– Punte Matei
– Punte Veber Ticu
– Punte Ţarină
– Punte Gheorghe Domiţian
– Punte Flocea Aurel

4. GABIOANE
– La Agapi Ioan
– La Nastiuc Gică
– La Dochiţa Ion
– La Nastiuc Mărioara

5. CORECTARE TEREN PRIN BETONARE RIGOLĂ
– Drumul şcolii – Flocea Rodica

6. RIGOLĂ BETONATA – SISTEM DE EVACUAREA APELOR PLUVIALE

– Zona Drumul Şcolii, pe o distanţă de 110 m

7. REPARAŢII RIGOLĂ BĂIŞESCU

8. REGULARIZĂRI DE MALURI PE PÂRÂUL BRĂTEASA 

9. AMENAJARE CENTRU CIVIC OSTRA – 2012

10. AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA – 2013

11. REPARAŢII PLATFORMA DE GUNOI MENAJER – 2013

12. AMENAJARE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ – 2013

13. AMENAJARE PLATFORME PAVATE – ALEI INTRĂRI BLOCURI 2014

14. FOIŞOARE SPAŢII VERZI – 2014

15. DOTARE CU BĂNCI ŞI COŞURI DE GUNOI – 2014

16. REABILITARE TROTUARE CARTIER BLOCURI – 2015

17. MODERNIZARE STRADĂ CARTIER BLOCURI – 2015

Proiecte finalizate 2015 comuna Ostra: click aici
Strategia locala privind accelarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice: click aici
Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020: click aici
Proiecte finalizate 2014 comuna Ostra: click aici
Proiecte finalizate 2013 comuna Ostra: click aici
Proiecte finalizate 2012 comuna Ostra: click aici

 

 • Respectand principiul asigurarii transparentei in furnizarea de informatii de interes public conform Lg.nr 544/2001 primaria comuna Ostra, judetul Suceava publica 
 • Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009-2010 
 • Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si viiturilor cu gabioane 
 • Amenajare si dotare loc joaca copii 
 • Amenajarea si dotarea clubului minerilor di loc. Ostra, judetul Suceava 
 • Lucrari de investitii care urmeaza sa fie incheiate in anul 2011 
 • Reabilitare statie de epurare in comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Reabilitare si etajare partiala corp vechi al scolii cu clasele I-VIII Ostra in vederea generalizarii invatamantului de 9 ani 
 • Lucrari de investitii care se deruleaza cu termene de dare in folosinta 2012 si urmatorii ani 
 • Reabilitare si dotare camin cultural comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Reabilitarea si extinderea sursei de alimentare cu apa a retelelor de apa in comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Constructie pod km 2-240 amonte canton silvic Brusturoasa 
PROICTEOSTRA2009-2011.pdf Vizualizare