Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 42 din 30.05.2024 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind sarcinile sociale administrate si finantate din bugetul CL al Com Ostra, Jud Suceava, pentru anul 2024 Vizualizare
  • HCL nr. 5 din 19.01.2023 privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de Interes Local ce vor fi efetuate in 2023 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Vizualizare
  • HCL nr. 8 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Vizualizare
  • HCL privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutorul social potrivit Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 74 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare