Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 8 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Vizualizare