Organigrama

 • HCL nr. 4 din 19.01.2023 privind aprobarea Organigramei si a Statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ostra si ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Vizualizare
 • HCL nr. 30 din 30.05.2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt aparatul de specialitate a primarului com. Ostra jud Suceava Vizualizare
 • HCL nr. 17 din 07.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului com Ostra Vizualizare
 • HCL nr. 13 din 29.03.2021 privind mod si transformarea unor functii publice, aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate Vizualizare
 • HCL nr. 58 din 23.10.2019 aprobare organigrama Vizualizare
 • Anexa 2 la H.C.L. nr.29 din 07.05.2015 Stat de functii  Vizualizare
 • ANEXA NR. 1 la HCL nr.29 -07.05.2015 Organigrama Aparatului De Specialitate Al Primarului Comunei Ostra, Judeţul Suceava Vizualizare
 • Rapoarte Compartimente de Specialitate 2009-2011  Vizualizare
 • Dispozitii privind reincadrarea functionarilor publici in cadrul aparatului de specialitate (Adaugat la data 18.02.2011) Vizualizare
 • Dispozitii privind reincadrarea angajatilor contractuali in cadrul aparatului de specialitate (Adaugat la data 18.02.2011) Vizualizare
 • Stat de Functii (Adaugat la data 10.01.2011) Vizualizare
 • Organigrama (Adaugat la data 10.11.2010) Vizualizare