Organigrama

  • HCL nr. 17 din 07.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului com Ostra Vizualizare
  • HCL nr. 13 din 29.03.2021 privind mod si transformarea unor functii publice, aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate Vizualizare
  • HCL nr. 58 din 23.10.2019 aprobare organigrama Vizualizare
  • Anexa 2 la H.C.L. nr.29 din 07.05.2015 Stat de functii  Vizualizare
  • ANEXA NR. 1 la HCL nr.29 -07.05.2015 Organigrama Aparatului De Specialitate Al Primarului Comunei Ostra, Judeţul Suceava Vizualizare
  • Rapoarte Compartimente de Specialitate 2009-2011  Vizualizare
  • Dispozitii privind reincadrarea functionarilor publici in cadrul aparatului de specialitate (Adaugat la data 18.02.2011) Vizualizare
  • Dispozitii privind reincadrarea angajatilor contractuali in cadrul aparatului de specialitate (Adaugat la data 18.02.2011) Vizualizare
  • Stat de Functii (Adaugat la data 10.01.2011) Vizualizare
  • Organigrama (Adaugat la data 10.11.2010) Vizualizare