Amenajament pastoral

  • HCL nr. 23 din 30.03.2023 privind aprobarea incheierii unui Act Aditional si demararea procedurilor necesare inchirierii prin atribuire directa a unui trup de pasune – proprietate privata a comunei Ostra Vizualizare
  • Anunt din 07.04.2023 inchiriere pasuni apartinand domeniului privat al comunei Ostra 2023 Vizualizare
  • HCL nr. 37 din 08.09.2021 aprob. vanzarii prin licitatie pub a unor terenuri situate in intravilanul comunei Ostra apartinand domeniului privat al com. Ostra si doc. de atribuire Vizualizare
    • HCL nr. 37 din 08.09.2021 – Anexa Raport de Evaluare teren intravilan de 1240 mp Vizualizare
    • HCL nr. 37 din 08.09.2021 – Anexa Raport de Evaluare teren intravilan de 1273 mp Vizualizare
  • HCL nr. 14 din 31.03.2021 privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune proprietate privata a com. Ostra Vizualizare
  • HCL nr. 12 din 29.03.2021 privind aprobarea apartenentei la dom privat al com Ostra, a unor trupuri de pasune situate pe raza com Ostra Vizualizare