Educatie

  Școala Gimnazială Ostra, județul Suceava
Prof. Murgu Eugenia-Angela 


  Prima școală din Ostra s-a înființat în anul 1884 prin emisul nr. 1786 din 6 decembrie. Aceasta a avut două clase, una română și cealaltă germană. Deschiderea oficială a școlii a avut loc la 30 septembrie 1892, iar localul dat în folosință în octombrie același an. În perioada 1912-1913 s-a construit un nou local de școală, cu trei săli de clasă, clădire în care se funcționează și astăzi. Un al treilea local de școală, cu opt săli de clasă, a fost inaugurat la 15 septembrie 1974. Grădinița are un corp separat în care se desfășoară activitatea didactică din anul 1977.

  În anul 1892 erau înscriși 58 de elevi, din care 20 catolici. Învățător a fost numit Eugeniu Nemeș care a activat până în octombrie 1894. De la această dată până în ianuarie 1899 a funcționat pe acest post Dionisie Mețul. În lipsa unui învățător, în anul 1899 a fost numit preotul Policarp Popescu, care a desfășurat această activitate de trei ori pe săptămână, lunea, miercurea și vinerea. La jumătatea lunii octombrie a anului 1899 a venit învățătorul Cazievici.
Pentru a preveni situația de la Gemenea, unde materiile se predau și se învățau în limba ruteană, în octombrie 1909, la Ostra s-a înființat societatea „Moldoveanul”, care „are drept țintă deșteptarea simțului național român și dezvoltarea membrilor săi pe terenul cultural, social și economic, prin întreținerea unei biblioteci poporale și a unui cabinet de lectură. S-a crezut de o absolută necesitate înființarea unei atari societăți, având în vedere machinațiunile agitatorilor ucrainomani în învecinata comună Gemenea”. (Mircea Grigoroviță, Învățământul în nordul Bucovinei (1775-1918). Pentru mai multe detalii: click aiciaiciaici si aici


    Prima şcoală din Ostra a fost construită în anul 1884, în care funcţionau două clase, una în limba română şi una în limba germană.
În 1912-1913 s-a construit un nou corp de şcoală care funcţionează şi astăzi iar în anul 1974 a fost inaugurat actualul corp al 
şcolii noi.
 
Grădiniţa are un corp separat în care se desfăşoară activitatea didactică încă din anul 1977.
Actualmente sunt înscrişi un număr de 160 preşcolari şi 405 elevi la clasele I-VIII.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară sub îndrumarea a 26 cadre didactice.

Scoala cu clasele I – VIII

Şcoala dispune de 16 săli de clasă cu mobilier modern, laboratoare, cabinet de informatică (internet), bibliotecă, teren de sport, mijloace media, centrală proprie, etc. 
Şcoala noastră asigură tuturor elevilor o educaţie de calitate, în raport cu nevoile acestora, asigură un mediu adecvat formării de capacităţi, deprinderi şi competenţe necesare integrării viitoare, într-o societate în plină schimbare şi modernizare.
Prin profesionalism şi dăruire, corpul didactic contribuie la dezvoltarea personală a elevilor astfel încât fiecare sa-şi clădească propria identitate intelectuală, morală, estetică, să-şi formeze atitudini pozitive faţă de adevăratele valori, faţă de muncă.


            În şcoală s-au derulat sau sunt în curs de derulare, următoarele  proiecte : 
– „Eco-turism” | finanţat de Banca Mondială; 
– „Flori de colţ” | proiect de granturi finanţat de MECT; 
– „Ecouri ostrene” | proiect de parteneriat finanţat de Centrul Educaţia 2000+; 
– Economia Bazată pe Cunoaştere | program iniţiat de Guvernul României împreună cu Banca Mondială şi coordonat de
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.