Formulare administrative

  • Declaratie pt completarea registrului agricol 2016: click aici
  • Cerere stare materiala venit agricol si certificat  fiscal: click aici
  • Cerere pt acordarea unor drepturi de natura sociala: click aici
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice: click aici
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice: click aici
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice: click aici
Subpagini (1): Taxe si impozite locale