Venit minim garantat

  • Raport de specialitate nr. 228 din 17.01.2023 la initierea Proiectului de HCL privind aprobare Plan actiuni Lg 416 -2001 – VMG Vizualizare