Proiecte Investitionale

PROIECTE INVESTIŢIONALE 2012 – 2016 

FINANTARE :

- FONDURI EUROPENE
- BUGET DE STAT
- BUGET LOCAL - sustine cheltuielile neeligibile pentru proiectele europene – Cote ISC, Taxe autorizatii, Verificare proiecte

1.
,,Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2010 comuna Ostra, judetul Suceava,,Contract de finantare nerambursabila

Nr. C 322D 011113500018 din 06.04.2012 semnat de catre comuna Ostra cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Investitie care a vizat:

· DC 96A KM 0+000+350 IN LUNGIME DE 1350m cu platform de 5 ml din care parte carosabila de 4m si acostament de 2x050n
· DC 96B KM 0+000-0+850 IN LUNGIME DE 850m, cu platform de 5 m din care parte carosabila de 4m si acostament de 2x050m.

Lungimea totala a drumurilor este de 2,200 km. Investitia a fost demarata la semnarea contractului de finantare. In 2012 cu continuare in 2013 si finalizata la data de 14.10.2014

Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2010


2. ,, Amenajare teren sport, renovare sediu primarie, parcare centru civic,,

La data de 03.09.2014 comuna Ostra semnează un contract de finanţare nerambursabilă nr. C 413322011213563715/ 03.09.2014 cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru acest proiect.

Proiectul a fost finalizat la data de 09.07.2015

,, Amenajare teren sport, renovare sediu primarie, parcare centru civic,,


OBIECTIVE REALIZATE DIN BUGET LOCAL 2012 -2016 

1. ÎNTREŢINERE DRUMURI COMUNALE ŞI VICINALE
- Grădina de vară – uliţă Titi
- Uliţă Babătă
- Uliţă Dodicu – Băişescu
- Ulită Tinofi - Băişescu
- Uliţă Ion a Virii – Băişescu
- Uliţă Chicirca – Băişescu
- Uliţă Paparus – Băişescu
- Uliţă Ţarină - Băişescu

INTREŢINERE DRUMURI COMUNALE ŞI VICINALE


2. REABILITARE PODURI COMUNALE
- Pod Rusu Viluc
- Pod Răcilă Toader
- Pod Grigoraş C-tin a lui Leon

REABILITARE PODURI COMUNALE


3. REPARAŢII PUNŢI COMUNALE
- Punte Răcilă Arcadie
- Punte Niga Ifrim
- Punte Matei
- Punte Veber Ticu
- Punte Ţarină
- Punte Gheorghe Domiţian
- Punte Flocea Aurel

REPARATII PUNTI COMUNALE


4. GABIOANE
- La Agapi Ioan
- La Nastiuc Gică
- La Dochiţa Ion
- La Nastiuc Mărioara

GABIOANE


5. CORECTARE TEREN PRIN BETONARE RIGOLĂ
- Drumul şcolii – Flocea Rodica

RIGOLA

6. RIGOLĂ BETONATA - SISTEM DE EVACUAREA APELOR PLUVIALE
- Zona Drumul Şcolii, pe o distanţă de 110 m

RIGOLA DRUMUL SCOLII


7. REPARAŢII RIGOLĂ BĂIŞESCU

RIGOLA BAISESCU


8. REGULARIZĂRI DE MALURI PE PÂR
ÂUL BRĂTEASA 

REGULARIZARI DE MALURI PE PARAUL BRATEASA


9. AMENAJARE CENTRU CIVIC OSTRA - 2012

AMENAJARE CENTRU CIVIC OSTRA - 2012


10. AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA - 2013

AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA - 2013


11. REPARAŢII PLATFORMA DE GUNOI MENAJER - 2013

REPARATII PLATFORMA DE GUNOI MENAJER - 2013


12. AMENAJARE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ - 2013

AMENAJARE BIBLIOTECA COMUNALA - 2013


13. AMENAJARE PLATFORME PAVATE - ALEI INTRĂRI BLOCURI 2014

13. AMENAJARE PLATFORME PAVATE - ALEI INTRARI BLOCURI 2014


14. FOIŞOARE SPAŢII VERZI - 2014

FOISOARE SPATII VERZI - 2014


15. DOTARE CU BĂNCI ŞI COŞURI DE GUNOI - 2014

DOTARE CU BANCI SI COSURI DE GUNOI - 2014


16. REABILITARE TROTUARE CARTIER BLOCURI - 2015

REABILITARE TROTUARE CARTIER BLOCURI - 2015


17. MODERNIZARE STRADĂ CARTIER BLOCURI - 2015

MODERNIZARE STRADA CARTIER BLOCURI - 2015


Proiecte finalizate 2015 comuna Ostra: click aici
Strategia locala privind accelarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice: click aici
Strategia de dezvoltare locala 2014 - 2020: click aici
Proiecte finalizate 2014 comuna Ostra: click aici
Proiecte finalizate 2013 comuna Ostra: click aici
Proiecte finalizate 2012 comuna Ostra: click aici

 • Respectand principiul asigurarii transparentei in furnizarea de informatii de interes public conform Lg.nr 544/2001 primaria comuna Ostra, judetul Suceava publica 
 • Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009-2010 
 • Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si viiturilor cu gabioane 
 • Amenajare si dotare loc joaca copii 
 • Amenajarea si dotarea clubului minerilor di loc. Ostra, judetul Suceava 
 • Lucrari de investitii care urmeaza sa fie incheiate in anul 2011 
 • Reabilitare statie de epurare in comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Reabilitare si etajare partiala corp vechi al scolii cu clasele I-VIII Ostra in vederea generalizarii invatamantului de 9 ani 
 • Lucrari de investitii care se deruleaza cu termene de dare in folosinta 2012 si urmatorii ani 
 • Reabilitare si dotare camin cultural comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Reabilitarea si extinderea sursei de alimentare cu apa a retelelor de apa in comuna Ostra, judetul Suceava 
 • Constructie pod km 2-240 amonte canton silvic Brusturoasa 

Ċ
Nicoleta Banu,
6 sept. 2011, 00:25