Despre institutie‎ > ‎Conducere‎ > ‎

Consiliul Local

 • Proces verbal din 25.06.2016 - privind prima sedinta a comisiei de  validare a C.L. Ostra: click aici
 • HCL 39 din 25.06.2016 - privind constituirea  comisiilor de specialitate: click aici
 • HCL 38 din 25.06.2016 - privind alegerea viceprimarului Consiliului Local: click aici
 • HCL 37 din 25.06.2016 - privind alegerea presedintelui de  sedinta: click aici
 • HCL 36 din 25.06.2016 - privind constituirea Consiliului Local: click aici
 • HCL 35 din 25.06.2016 - privind validarea mandatelor consilierilorclick aici
 • HCL 34 din 25.06.2016 - privind alegerea membrilor comisiei  de validare mandatele consilierilor: click aici

Componenţa consiliului local pe comisii de specialitate:


 Nr.  crt. 
Denumirea comisiei de specialitate
 Numele şi prenumele consilier local/viceprimar Apartenenţa politică


1

Comisia pentru programe de  dezvoltare economico-sociala, buget finanţe administararea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunala protecţia mediului şi turism
Rotariu Neculai  /consilier local

Ailenei Diana /consilier local 

Iacob Petru /consilier local

Maxim Constantin /consilier local

Robaniuc Ilie /consilier local

UNPR

PDL

PSD

PNL

PSD
 
2

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie muncă şi protecţie socială, activitaţi social -culturale, culte, protecţie copii 
Robaniuc Viorica / viceprimar 
 
Moroşan Gheorghe /consilier local
 
Coperza Viorica / consilier local

PSD 

PDL

PDL
 

3

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică şi de disciplină , apărarea ordinii  şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
Covatari Ionel / consilier local 

Nastiuc Maria Cristina /consilier local

Păduraru Lucian Constantin /cons. loc
Coperza Grigore / consilier local
Dorneanu Dinu / consilier local
PNL
 
PNL

PNL
PDL
PPDD

Mai jos puteti descarca:

 • P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi  data  de 28.06.2012  cu ocazia desfasurarii sedintei de constituire  a Consiliului local al comunei Ostra , judetul Suceava: click aici 
 • Componenţa consiliului local pe comisii de specialitateMacheta la adr. nr 9397 : click aici

    Componenta Consiliului Local 2008 - 2012:
 •  Iancu Viorel 

 •  Morosan Gheorghe 

 •  Socol Vasile 

 •  Covatar Constantin 

 •  Timu Dumitru 

 •  Masichevici Niculai 

 •  Iacob Petru 

 •  Maxim Constantin 

 •  Smarandeanu Dumitru 

 •  Oros Ioan 

 •  Coperza Vasile 

 •  Manaila Nastase 

 •  Ailenei Diana Lacramioara   Mai jos puteti descarca Procesul verbal de constituire a Consiliului Local al Comunei Ostra si procesele verbale ale sedintelor ordinare ale acestuia pe perioada 2008-2011

Ċ
Nicoleta Banu,
26 feb. 2013, 14:15
Ċ
Nicoleta Banu,
26 feb. 2013, 14:15
ĉ
Nicoleta Banu,
15 mai 2011, 23:16
Ċ
Nicoleta Banu,
26 feb. 2013, 14:14
Ċ
Nicoleta Banu,
26 feb. 2013, 14:16